כל הפרטים על הדפסת צ'קים בדידים

התהליך של הדפסת צ'קים מתבצע על פי רוב בבית דפוס. גם אם מדובר בצ'קים אשר אותם אנחנו מזמינים בבנק, הם צ'קים אשר יוזמנו וגם יודפסו על ידי בית דפוס. התהליך של הדפסת הצ'קים הוא למעשה תהליך מורכב והוא לא דומה להדפסת מסמכים רגילה. הדפסת צ'קים לעסקים אפשרית גם היא, ולא רק ליחידים. על מנת הדפיס צ'קים וכמובן גם צ'קים בדידים יש לעבור מספר תהליכים.

מה התהליך הכרוך בהדפסת צ'קים בדידים?

לפני שמדפיסים את הצ'קים, יש צורך כמובן בעריכה הראשונית שלהם. העריכה היא עריכה גרפית כמו כל מסמך אשר אותו יש לערוך. העריכה הגרפית אמורה להתאים גם לפרטים של הלקוח כמו גם הפרטים של בית העסק ופרטי החשבון שלו.

חשוב לציין כי העריכה הגרפית אמורה לכלול גם את הרכיב של התאמת הצ'ק לתוכנה אשר בה משתמש בית העסק כמו גם למיקום המדויק של השדות המודפסים אשר בהם ימולאו הפרטים הנדרשים.

פנייה אל הבנק

מלבד הטיפול בעריכה של הצ'ק כמו גם ההדפסה שלו, יפנה בית הדפוס אל הבנק אשר בו מתנהל החשבון של הלקוח המבקש את הדפסת הצ'קים הבדידים על מנת לוודא כי אכן מדובר בחשבון תקין. בית הדפוס יבקש לוודא כי החשבון מתנהל כראוי בבנק וכי הלקוח אכן עומד בתשלומים שלו. אם יתברר לדוגמא כי מדובר בחשבון מוגבל, ברור כי ההדפסה של הצ'קים לא תתאפשר.

אחרי שסניף הבנק כבר קבל את ההודעה והתקבל האישור להדפסה של הצ'קים, לאחר שהבנק קבל את ההודעה בדבר כמצות הצ'קים הנדרשת כמו גם אושרה סדרת המספור של הצ'קים יהיה הסניף מחויב לשלוח את האישור לצורך ביצוע ההדפסה של הצ'קים עבור הלקוח.

איך מדפיסים צ'קים?

תהליך ההדפסה של הצ'קים מתבצעת בשיטת האופסט. מדובר בתהליך אשר בה משלבים כמה וכמה טכניקות אשר המטרה שלהם היא הטמעה אל תוך הנייר הבטחוני את הצ'ק את כל אמצעי ההגנה הנדרשים בצ'ק כמו גם האבטחה כנגד הזיופים.

האמצעים הללו מושגים אך ורק בשיטת האופסט. הדפסה בשיטה דיגיטלית הינה מסוכנת מבחינת הבטיחות והאבטחה של הצ'קים.