איך להשיג היתר בניה לבריכה?

רבים מבקשים להקים בחצר הפרטית בריכה לשימוש אישי ולטובת המשפחה. הסיבות לכך מגוונות וכוללות, בין היתר, את הרצון ליהנות ממנה במסגרת משפחתית, עם חברים כולל באירועי בר בי קיו. יש הרוצים לניצולה לשחייה ספורטיבית ועוד. בכל מקרה, בנית ברכה מחייבת אישורים חשובים בגלל נושא הבטיחות הקפדניים. נשאלת השאלה איך להשיג היתר בניה לבריכה? מומלץ לקבל שירות של אדריכל מנוסה אשר מכיר לעומק את הנושא ואת התקנות הרשמיות. הוא ידע להיצמד אליהם, לפעול לטובת קבלת הקלות שונות אפשריות הניתנות על פי פרוצדורות קיימות ועוד.

תכנון והגשות תוכניות

התהליך מתחיל בעת שהלקוח מציג לפני האדריכל את צרכיו. גודל שטח הבריכה יהיה חייב להיות מותאם לגודל השטח הפרטי. אחת הסיבות היא הצורך שתהיה במרחק מסוים מקו המגרש החיצוני ובמיקום המאפשר השארת שטח ומרחב סביבה. במקרים של שטח צפוף ניתן לבקש הקלות מסוימות מבחינת המרחק מקו המגרש החיצוני. בכל מקרה, הועדה לתכנון ובנייה תציג את תכנית הבית והבריכה להשמעת התנגדויות של השכנים. היא תדגיש את הבקשות החריגות ועל פי התשובות יוחלט אם לאשר את התוכניות. מדובר בהליך ארוך, יחסית. 

תכנית מפורטת

אדריכל יקפיד על הגשת תכנית מפורטת הכוללת תכנון אדריכלי וטכני כולל שיפועים, מדרגות כניסה, סולמות פנימיים, כיסויים ומתקני חימום, אם נדרשים ועוד. בנוסף את הפיתוח מסביב כולל משטחי ישיבה, דרכי גישה וכיוצא בזה. היבט חשוב הוא נושא הבטיחות הכולל גידור חיצוני סביב כל שטח הבית ו/או גידור פנימי סביב הבריכה עצמה. מומלץ לקבל שירות מאדריכל אשר מכיר לעומק את התחום ובקיא בהליך הגשת התוכניות וקבלת האישורים עבורם. אדריכל יצירתי יתכנן במענה לצרכים, יוסיף למקום נוי רב, ינסה לקצר הליכי רגולציה ועוד. הכול לטובת הלקוח המזמין. למידע בנושא היתר לטופס 4