זוגיות ביהדות על פי חכמת הקבלה

איחוד שכינתה וקב"ה – איך שומרים על זוגיות טובה?

כדי לענות על שאלה כל כך גבוה ראשית יש לדעת מהי בכלל זוגיות לפי תורת הקבלה, מסביר הזוהר הקדוש כי כל המערכת הזוגיות בין איש לאישה היא תולדה ושיקוף של המערכת שבין הנשמה ליוצרה.

ובעצם כל הנחווה עם בת הזוג אינו אלא מראה באופן מוגדל ומוקצן ליחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא.

בעצם מסביר האריז"ל כי הבורא רוצה לעזור לנו שנרגיש כיצד הוא 'מתפעל' ממעשנו ואת אותו יחס שאנו נותנים לו – הוא גורם לאישה לתת לנו הבעלים.

איזון בזוגיות – המפתח להצלחה על פי פנימיות התורה

יוצא מדברינו שאין אנו אמורים לתקן את בת הזוג, או לנסות לשנות אותה ואת דרכיה.

אלא ממש להיפך כל שעלינו לשנות זה את עצמנו ואת היחס וההנהגה שלנו כלפי השם יתברך ובכך הוא יראה לנו יחס טוב ושונה לחלוטין מצד בת הזוג.

בדיוק באותו אופן שאם אני רואה דמות מלוכלכת במראה, אין לי מה לנקות את המראה אלא רק את עצמי.

כך אם אני רואה לכלוך בזוגתי, כל שיש לי זה לנקות את אותו לכלוך מעצמי והרי שבעיה תפתר גם באשתי שהרי היא משמת לי כמראה.

הברכה בבית היהודי – השינוי התמידי

אף על פי שאנו מעריכים ומיקרים יציבות, קביעות ודרך סלולה וברורה. צריך לדעת שבתהליך הזוגי אנו נדרשים לשינוי תמידי – להשתפרות תמידית ומהליכי נפש של התעלות בכל יום מחדש.

הדבר הזה של היום טוב ומוצלח יותר ממה שהייתי אתמול, הוא אחד העקרונות החשובים ביותר ביהדות. אני פה להיות טוב יותר כלפי זוגתי, כלפי ילדיי, כלפי חברי ומכריי – בכל רגע בכל זמן!

עשיית הטוב אינה סתם בחירה, היא דרך חיים שתובעת מאיתנו פנימיות התורה הקדושה. ואין לנו שום דרך אחרת להצלחה בחיי הנישואין אם לא על ידי שיפור מתמיד ביחס שאנו נותנים זה לזה וכאחד לה' יתברך.

להרחבת הלימוד בעניין הזוגיות ומשמעות הבית היהודי בחכמת הקבלה ניתן ללחוץ כאן!

 

כתיבה ועריכה לשונית: הרב שקד אליהו פנחס  | מרצה לקבלה וחסידות | מייסד מרכז סולם יהודה