קורס הורות

 

קורס הורות

קורסי הורות אינם מיועדים רק להורים צעירים או חסרי ניסיון; הם מיועדים לכל מי שרוצה להיות הורה טוב יותר. לקורסי הורות יש השפעה חיובית על ילדים בכך שהן תחילה משפיעות לטובה על הוריהם. כאשר הורים מגבירים את רמות ואיכות האינטראקציות שלהם עם ילדיהם, הילדים מתכוננים טוב יותר להצלחה בבית הספר וברמה האישית.

חלק מהנושאים שדנים עליהם בקורסי הורות

טיפוח הערכה עצמית

קורס הורות עוזר להורים להכיר בכך שההערכה העצמית של הילד מתחילה להתפתח בינקות. מזהה דרכים שבהן הורים יכולים לקדם הערכה עצמית חיובית אצל תינוקות ופעוטות.

לעזור לילדך להתמודד

מזהה כמה מאסטרטגיות ההתמודדות של הילדים עצמם. מתאר את החשיבות של סיוע לתינוק או לפעוט להתמודד ביעילות. מזהה גם מיומנויות המסייעות לילדים להתמודד ביעילות עם לחץ.

הגדרת גבולות

מתאר את החשיבות והיתרונות של הצבת גבולות לילדים.

בניית עצמאות

מזהה מאפיינים של עצמאות כפי שמוצגים על ידי תינוקות ופעוטות. מתאר עבור ההורים את התוצאות החיוביות של קידום עצמאות אצל ילדיהם הצעירים. מפורטות אינטראקציות בין הורה לילד המקדמות עצמאות.

קביעת שגרה

עוזר להורים לזהות שגרה עבור תינוקות, פעוטות וילדים ולהבין את חשיבותם. דן בדרכים יעילות לבסס שגרה.

למידה דרך משחק

עוזר להורים להבין את חשיבות המשחק ותפקידו בלימוד מיומנויות חברתיות ויצירת קשרים. מזהה פעילויות משחק המתאימות לתינוקות, פעוטות וילדים.

קידום אוריינות אצל ילדך

מציג להורים את חשיבות עידוד הקריאה והכתיבה אצל ילדיהם. עוזר להורים להכיר בתפקידם בקידום אוריינות אצל ילדם. מזהה דרכים שבהן הורים יכולים לקדם מיומנויות קריאה החל מינקות.