זכאות להחזרי מס – אילו אוכלוסיות זכאיות?

להחזרי מס זכאי כל אדם ששילם מס שהוא מעבר לסך המס שהיה עליו לשלם בגין שנת מס ספציפית.

הגשת דוחות אישיים שנתיים

בישראל העצמאיים קרי עוסק מורשה, מי ששותף בשותפות רשומה, עוסק פטור ובעל מניות בחברה מחויבים להגיש דוח אישי למס הכנסה בכל שנת מס.

לעומת זאת השכירים אינם מחויבים להגיש דוחות אישיים כיוון שהמס יורד באופן ישיר משכרם. אבל קיימים אין ספור מקרים שהשכיר שילם מס ביתר ולכן עליו לבדוק בכל שנה באמצעות סימולטור את סך המס שהיה עליו לשלם מול המס ששילם בפועל.

אם קיים הפרש והוא שילם מס עודף כדאי שיגיש דוח אישי למס הכנסה ולקבל את מלוא ההפרש בחזרה ובנוסף לכך הצמדה וריבית.

> ראו אילו טפסים נדרשים https://www.taxfinance.co.il/forms

תאים משפחתיים

במקרים רבים השכירים אינם מודעים לחוקים השונים כמו העובדה שהם אמורים לקבל נקודת זיכוי עבור כל ילד, עבור לימודים סטודנטיאליים בשנים מסוימות, מילואים ועוד. לכן הם סומכים על חשבי השכר ובטוחים כי שילמו בדיוק את גובה המס הנדרש.

אם מדובר בתא משפחתי בו אחד מהם הוא עצמאי והשני הוא שכיר, העצמאי יגיש את הדוח השנתי על הכנסותיו והוצאותיו ויצרף לכך את גם את טופס 106 של בן הזוג השכיר.

עם קליטת הנתונים, יצוף החזר המס שמגיע לשכיר. אם העצמאי שילם לאורך כל השנה מקדמות מס אשר תואמות את הכנסותיו והוא לא מחויב לשלם מס נוסף לכן את עודף המס הם יקבלו בהחזר חודשי.

לעומת זאת עצמאי שהגיע לסף מס שהוא גבוה מהמקדמות, אמור לשלם לדוגמה עוד 3.000 ₪, סכום זה ישולם מתוך עודף המס ואם יישאר סכום נוסף הוא יועבר לחשבון הבנק.

החזר מס

זה די נחמד לקבל פתאום סכום כסף נכבד ממס הכנסה ולכן כדאי שכל שכיר יבדוק באמצעות סימולטור את הזכאות שלו למס אם שולם עודף, בדקו בקישור זה. אם אכן מגיעים לו כספים, עליו למלא טופס אישי לכל אחת משנות המס ולהגיש אותו בצירוף כל המסמכים. מס הכנסה מפיק שומה, בודק ומבצע החזר כספי.