פיצויים לניצולי שואה – מי יכול לקבל קצבה מגרמניה

אוכלוסיית ניצולי השואה נהנית מרנטה חודשית ממשלת גרמניה, כפיצוי על נזקי הבריאות הגוף והנפש כפי שנקבע על ידי רשויות הפיצויים במדינה, על פי אמדן גודל הנזק שנעשה להם.

כלל ניצולי השואה ושאר אזרחים שיש להם זיקה לתרבות הגרמנית או לשפה, שהגישו את תביעתם והוכרו על ידי ממשלת גרמניה עד לשנת 1969, זכאים לקצבה זו. מחודש אפריל 2018 ניצולי השואה שמקבלים את הקצבאות ממשלת גרמניה עשויים להיות זכאים גם לקצבה נוספת מהמדינה בסכום של 2,500 שקלים לרבעון.

 

פיצויים לניצולי שואה  מי עוד זכאי לקבלת הקצבה

בנוסף לניצולים עצמם, ישנם אנשים נוספים בעלי זכות לקבלת קצבה זו. אלמן או אלמנה שבן הזוג שלהם קיבל את הקצבה הבריאותית ואפשר להוכיח שיש קשר בין המוות של בן הזוג לבין הנזק הגופני או הנפשי בעבורו קיבל את הקצבה, אלו רשאים להגיש תביעה לקבלת קצבת שארים לרשויות העוסקות בעניינים של פיצויים לניצולי שואה בממשלת גרמניה, מהם קיבל המנוח את הקצבאות.

בנוסף ישנה אפשרות לקרובי משפחה נוספים להגיש בקשה לקבלת פיצויים לניצולי שואה, קרובים אשר היו תלויים במקבל הקצבה עקב מוגבלותו או נכותו יכולים גם הם להציג את תביעתם לקבלת קצבת השארים.

בתנאים מסוימים יוכלו שארי בשר או בני זוג שהיו תלויים בניצול שנפטר להיות זכאיים לקבלת סיוע כספי מרשות הפיצויים אף אם הקשר בין המחלה ממנה מת הניצול או שבגינה קיבל את הקצבה לא הוכחה.

במידה ורשות הפיצויים הכירה אצל הניצול לפחות 70 אחוזי נכות שנגרמו לו עקב תלאות המלחמה, או במידה ושארי בשרו של הנפטר נמצאים במצוקה כלכלית וכן אם המבקשים משתייכים לתרבות והשפה הגרמנית.

שווה לפנות לעורך דין על מנת לבדוק אפשרות של קבלת רנטה גבוהה יותר ממה שקיבל הניצול.