קרקעות חקלאיות להשקעה – מדריך למשקיע המתחיל

לאור העלייה הבלתי פוסקת במחירי הדיור והנדל"ן בישראל, צריך להכיר אפשרויות מגוונות. כיום משקיעים מתחילים אך גם מקצועיים מתעניינים יותר מתמיד ברכישה של קרקעות חקלאיות להשקעה. מדובר בצעד שיכול להניב רווחים גבוהים, אך יש בחובו גם סיכונים שחייבים להכיר. על מנת להיכנס לתחום של קרקעות חקלאיות להשקעה עם ציפיות נכונות ולדעת מה חשוב לבדוק, קבלו את המדריך למשקיע המתחיל. 

בדיקת ייעוד הקרקע 

לפני השקעה, מומלץ לבדוק מהו הייעוד העתידי של הקרקע. לא תמיד ברור אם יש כוונה להפשיר את הקרקע בטווח הזמן המיידי. כמו כן, לעיתים הייעוד הצפוי הוא בכלל למטרות ציבוריות כך שיתכן שהקרקע או חלק, תופקע. 

מהי הפשרה 

הפשרה בהקשר של קרקעות חקלאיות להשקעה זו משאת הנפש של כל משקיע. פירוש הדבר קבלת החלטה על ידי הרשויות, של הסבת הייעוד מחקלאות ליישומים אחרים כגון למגורים, בנייה לתעשייה, למסחר וכדומה. 

מה קורה לאחר הפשרה של הקרקע 

לאחר הפשרה של הקרקע, מחירה בשוק החופשי מזנק בצורה דרסטית מאוד. זה בעצם המשמעות של השבחה משום שבתוך זמן לא רב, על פי התוכנית, אפשר יהיה להקים במקום פרויקטים נדל"ניים, לרוב ייקרי ערך. ככל שהערכות המשקיעים הן כי הקרקע עומדת להיות מופשרת וככל שמתקרב מועד הפיתוח, כך ערך הקרקע עולה בהתאם. 

טווח ההשקעה – חשוב להיות ריאליים 

ברכישת קרקעות חקלאיות להשקעה, יש להביא בחשבון שלעיתים המימוש של ההשקעה (מכירה) או השבחה (פיתוח ובנייה), יכולים לארוך שנים ארוכות. לא תמיד אפשר להעריך שההפשרה תתרחש בעתיד הנראה לעין. לכן, יש לבחון היטב מהו פרק זמן ההשקעה עד למימוש, ולהתאים זאת עם היכולת הכלכלית הנוכחית שלכם או עם תוכניות פיננסיות או נדל"ניות עתידיות. למידע נוסף פנו לשמאי מקרקעין