יום: 1 באוקטובר 2020

נוטריון לרוסית

נוטריון לרוסית

נוטריון לרוסית הינו נוטריון אשר ידוע בכל מיני גופים פורמליים במדינת ישראל ובכל מקום שעל פני הגלובוס – כגוף אשר מספק מידת מהימנות רבה, ותמצית תפקידו הינה להעניק תוקף וסמכות למסמכים הדרושים להם. הלכה למעשה, מדובר בכל כי לנוטריון לרוסית קיימת סמכות משפטית שלא קיימת בידי עורכי דין שונים, ובשל כך בכל מיני מצבים, כמו …