יום: 2 בנובמבר 2019

החשיבות של סביבת עבודה טובה לתלמיד

ריהוט למוסדות חינוך

חלק מהעזרה הניתנת לתלמיד בית הספר בזמן לימודיו הוא הסביבה. הסביבה מאוד חשובה לכל תלמיד, היא זו שמייצבת את מצב רוחו והיא זו שתגרום לו, במקרה וזו חברה וסביבת עבודה טובה, להתקדם טוב יותר בכל נושא שבו יעסוק. החשיבות של סביבת עבודה טובה לתלמיד  מערכת החינוך שלנו, נדרשת לאפיין את דמות הלומד הרצויה וכן לקדם …