נוטריון לרוסית

נוטריון לרוסית הינו נוטריון אשר ידוע בכל מיני גופים פורמליים במדינת ישראל ובכל מקום שעל פני הגלובוס – כגוף אשר מספק מידת מהימנות רבה, ותמצית תפקידו הינה להעניק תוקף וסמכות למסמכים הדרושים להם. הלכה למעשה, מדובר בכל כי לנוטריון לרוסית קיימת סמכות משפטית שלא קיימת בידי עורכי דין שונים, ובשל כך בכל מיני מצבים, כמו למשל – תרגום נוטריון לרוסית נדרשת חתימה של הנוטריון כדי שהמסמכים יתקבלו.  לא מותר לנוטריון לרובית לפרסם את השירות שלו או לחלופין לשדל בני אדם לעשות שימוש בשירות שלו, חוץ מבהתאם לכללי האתיקה הכתובים בלשכת עורכי הדין.

מה הינו תרגום נוטריון לרוסית?

תרגום נוטריון לרוסית הינו בעצם תרגום של מסמך משפטי לשפה הרוסית, והנכם תזדקקו לו כל אימתי שתידרשו להעביר מסמכים לגוף מסוים במדינה מעבר לים. אין מדובר בתרגום לשפה הרוסית של כתב העת שהוצאתם זה מכבר, כי אם תרגום של מסמך לעברית, או תרגום של מסמכים משפת הקודש לשפה הרוסית או להפך. אין התרגום הינו החלק היחידי בדיל, וכאן מגיעה משמעותו של הנוטריון לרוסית. המטרה של עורך דין נוטריון לרוסית איננה באה לידי ביטוי רק בתרגומים של מסמכים, כי אם אף הינו מאמת את הזהות שלכם ואף מעניק תוקף משפטי למהימנותו של המסמך אשר נדרש על  ידכם.

מדוע נדרש תרגום נוטריון לרוסית?

ברמה הכללית, הגוף אל מולו תידרשו לפעול – יבקש מכם תרגום של נוטריון לרוסית מפאת שני גורמים מרכזיים, להלן –

  • עורך דיון נוטריוני מבצע תרגום מסמכים – כאשר מדינה מעבר לים מבקשת מכם מסמך ישראלי והן להפך, מתקבלת דרישה לבצע תרגום של המסמך לשפת האם של הגוף שדרש את הבקשה. נכונותו של התרגום אקוטית עבור התוקף המשפטי של המסמך ובשל כך נוטריון לרוסית נדרש לתרגם אותו, או לאשר הצהרה של מתורגמן חיצוני.
  • ראיה משפטית – כאשר עורך דין נוטריון לרוסית מתרגם מסמך לשפה לרוסית , נדרש לוודא את המהימנות של המסמך ואת זהות החתום על המסמך – הווה אומר, מדובר בכם. הבעיה הינה שהחתימה שלכם בלבד על המסמך לא מספיקה כאן, ונדרש כי העורך דין הנוטריון יחתום אף הוא על המסמך ויאשר אותו.